Algemene Voorwaarden


1. Voor iedere cursus dient een inschrijfformulier volledig ingevuld te worden. Door ondertekening verklaart de cursist akkoord te gaan met de voorwaarden en tarieven van het geldende schooljaar.

2. Het cursusjaar loopt van september t/m juli. De vakantieperioden zijn gelijk aan die van het (muziek)schoolonderwijs in Rotterdam. Over deze vakanties wordt geen lesgeld berekent, dit is al verrekend in het maandbedrag. Cursisten betalen 11 maanden per jaar lesgeld: van september t/m juli. Zonder opzegging loopt de cursus automatisch door. Uitzonderingen hierop zijn workshops, strippenkaarten en speciale aanbiedingen.

3. Bij opzegging dient dit schriftelijk te gebeuren, het opzegtermijn betreft één maand. Wij hanteren de datum van het postmerk of e-mail als opzegdatum, ingaande per eerste van de komende maand. Mondelinge aankondiging van een opzegging wordt niet geaccepteerd.

4. De leerling heeft geen recht op restitutie van het lesgeld indien hij/zij een of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt.

5. Door de leerling gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.

6. In het geval van onverwachte afwezigheid van de docent, zal er in overleg met de cursist een vervangende les worden gepland.

7. De strippenkaart bestaande uit vijf lessen is acht weken geldig. De geldigheidsduur gaat in vanaf het moment dat de eerste les van de strippenkaart aanvangt. Hierdoor is het mogelijk te allen tijde een strippenkaart aan te schaffen.

8. De vijf lessen van de strippenkaart zijn, in overleg, naar eigen wens in te plannen. Ook is het mogelijk lessen samen te voegen. Let op: Eenmaal overeengekomen lesafspraken moeten minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd anders worden deze als gehouden beschouwen. Dit i.v.m. andere afspraken e.d.

9. De betaling geschiedt per factuur. Er wordt altijd vooraf betaald. Cursisten zijn betalingsplichtig vanaf de eerste les.

10. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen wordt de vorderingen in handen van een incassobureau gegeven en zijn de kosten daarvan voor de betalingsplichtige.

11. Wij respecteren de privacy van onze klanten en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt doorgegeven vertrouwelijk wordt behandeld. Wel hebben we enkele gegevens nodig voor onze administratie. Die persoonlijke gegevens zullen wij niet aan derden verkopen of ter beschikking stellen. Wij waarderen het vertrouwen dat er in ons wordt gesteld en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met de gegevens en de bewaring daarvan omgaan.